Cửa Hàng


Cửa Hàng Ngoại Tuyến Cửa Hàng Trực Tuyến
Showroom Nhà Máy Sản Xuất Lotte Store Hyundai Store
store
BRIANA Showroom Địa chỉ: BRIANA, 1F, 13 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-1644-3056
Giờ làm việc: Thứ hai ~ thứ bảy, từ 14:00 ~ 19:00, nghỉ vào các ngày chủ nhật và ngày lễ.
store
Nhà Máy BRIANA Địa chỉ: BRIANA, 1F, 3, Cheonho-daero 17-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-1644-3056
Giờ làm việc: Thứ hai ~ thứ sáu, từ 9:00 ~ 18:00, nghỉ vào các ngày chủ nhật và ngày lễ.
store
Lotte Department Store, Main Branch Địa chỉ: Young Casual "Amie Market", 2F, 1 Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-2-772-3232
Giờ làm việc: Thứ hai ~ chủ nhật, từ 10:30 ~ 20:30
store
Hyundai Department Store, Trade Center "All Weather", 6F, 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82-2-552-2946
Giờ làm việc: Thứ hai ~ chủ nhật, từ 10:30 ~ 20:30

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng
top
down